Vinařství Čapka
Vinařství Čapka

Vinice

Rodina Čapkova obhospodařuje vinice o výměře cca 12 ha, a to v obcích Josefov a Hrušky. V této oblasti se mimo tradičních bílých odrůd dobře daří i odrůdám modrým, což umožňuje vyrábět vysoce kvalitní červená vína. Pro obhospodařování vinic je využíváno moderních agrotechnických postupů (rýnsko-hesenské vedení, krátký řez, odlistění, redukce hroznů), díky čemuž lze produkovat vína přívlastkové kategorie i v méně příznivých letech. Všechny vinice jsou rovněž součástí integrované produkce révy vinné v ČR, což v praxi znamená snížený počet aplikací chemických prostředků. Vinařství v současné době vyrábí vína ze čtyř viničních tratí, z nichž každá má své přednosti. Část suroviny pochází od jiných pěstitelů, kteří však vyznávají stejný přístup k vinicím a je u nich možné během celého roku kvalitu hroznů průběžně kontrolovat.

Kukvička

Jedinečná viniční trať na jižně až jihovýchodně orientovaném svahu má své jméno po obci Kukvice, která se zde dříve rozkládala, v 16. století však byla vypálena Turky. Půdu v této trati tvoří velmi hluboké hlinitopísčité spraše s vysokým obsahem křemíku a vápníku, které se srážejí v hrudky, tzv. „cicváry“. Některými částmi trati probíhá navíc žíla půdy s magmatickým původem, což dodává chuti vína výraznou minerální stopu. Vysoká záhřevnost půdy udržuje ve vinici poměrně vysokou teplotu i v nočních hodinách, což je důležité zejména pro období dozrávání hroznů.

Nechory

Tato viniční trať se nachází v lokalitě vesničky vinných sklepů Nechory. Její poloha je mírně svažitá až rovinatá s orientací k východu. Půdu tvoří velmi úrodná hlinitá spraš s vyšším obsahem jílovitých částic. Tato půda velmi dobře zadržuje vodu a díky tomu je vhodná pro svěží aromatické odrůdy typu Sauvignon Blanc.

Podkovné

Se svou nadmořskou výškou zhruba 260 m.n.m. se jedná o nejvýše položenou viniční trať v blízkém okolí. Rovinatý terén postupně přechází do jihozápadně orientovaného svahu. Na povrchu se nachází úrodná černozem, která postupně přechází ve velmi hluboké spraše, obohacující víno o minerální stopu. Otevřenost terénu způsobuje v nočních hodinách prudké ochlazení, což v období zrání hroznů napomáhá tvorbě aromatických látek a udržení kyselin v bobulích.

Hastrmany

Tato viniční trať se nachází v obci Hrušky, kde sídlí naše vinařství. Jedná se o zcela odlišný terroir, než mají naše ostatní vinice. Vinice se nachází na mírně svažitém terénu, orientovaném na jihozápad. Na povrchu se nachází černozem s příměsí křemičitého písku, podloží tvoří hluboké štěrkopísky. Tento terroir dává obzvláště Ryzlinkům nezaměnitelný minerální charakter, ale díky vysoké záhřevnosti se zde daří i modrým odrůdám, a to hlavně Frankovce, kterou zde pěstujeme.